Whistleblowersystem – Det handler om sikkerhed og tryghed.

Sibilum Whistleblowersystem er den sikre platform, der lever op til lovens §12 og alle de øvrige tekniske krav, der stilles til jeres whistleblowerordning. Derudover er setup og håndtering af systemet bygget på ISO 27001 frameworket for informationssikkerhed ligesom der årlig udarbejdes en uvildig ISAE 3402 erklæring (seneste er fra marts 2023).

Vi garanterer jer den bedste og mest sikre løsning, som på alle måder sikrer fuld fortrolighed og diskretion fra start til slut for alle involverede.

Dansk egenudviklet og certificeret whistleblowersystem.

Vi har udviklet vores eget whistleblower sagsbehandlingssystem, som er en dansk onlineløsning, ejet og driftet af vores eksperter. Systemet er udviklet som en specialiseret og effektiv løsning, der lever op til gældende krav og lovgivning.

Vi understøtter den helhedsorienterede whistleblowerordning og vi leverer alle de tekniske og digitale værktøjer, der skal til for, at sikre en tryg og sikker whistleblowerordning.

Sibilums sikre whistleblowersystem indeholder:

  • Virksomhedens unikke tilpasset indberetningsside
  • Indberetning på alle europæiske sprog
  • Skabelon til politik og afsnit til personalehåndbog
  • Overskueligt administrationsværktøj på dansk og engelsk
  • Ubegrænset antal brugere
  • Sikker postkasse til anmelder med mulighed for 100 % anonymitet
  • Sikker postkasse til behandling af indberetninger

Dataetik

Sibilum er databehandler på jeres data. Det er også gældende i forhold til behandling af de personoplysninger, der indgår i vores sagsbehandling for jeres organisation. For at der ikke skal herske tvivl omkring ejerskab og fordeling af roller i samarbejdet er databehandleraftalen baseret på standardkontraktbestemmelserne vedtaget af Datatilsynet.

Vi ser dataetik som et fundamentalt grundlag for den digitale tillid, der er helt afgørende i en tryg og sikker whistleblowerordning. Hvorfor vi lever op til alle krav og regler, men går også gerne lidt længere. F.eks. klassificerer vi alle informationer i Sibilum ApS.

Databehandleraftale

Siblum anvender Datatilsynets databehandleraftale, således der ikke opstår tvivl om Sibilums roller og håndtering af jeres data.

Erklæringer

Sibilum får årligt udarbejdet en ISAE 3402 erklæring af en uvildig part. Dette for at sikre tryghed, gennemsigtighed og åbenhed omkring vores arbejde og løsninger. Seneste ISAE 3402 type II erklæring er fra marts 2023.

%d